Christian Tumyr Kjær

Advokat
Tlf: 52 70 01 77 - mobil: 913 83 539
Epost: kjaer@eikesdal.eu


Advokat Kjær yter bistand til privatpersoner og bedrifter innenfor et bredt spekter av fagområder men har særlig fokus på problemstillinger knyttet til fast eiendom, kontraktsrett, forretningsjuridiske spørsmål og prosedyre. I tillegg har han også oppdrag i straffesaker.

Kjær var ferdig utdannet jurist i 2008, og arbeidet deretter tre år som advokatfullmektig og advokat hos kommuneadvokaten i Karmøy. Etter to år som dommerfullmektig startet han i april 2013 egen advokatpraksis i advokatfellesskapet Eikesdal, Nygård, Lande, Sveinall & Kjær, nå Eikesdal Advokatfellesskap.